Termini ta’ Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti relatati fiha) tindikalek it-termini u kundizzjonijiet għall-użu tal-websajt, kemm jekk int viżitatur inkella utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ użu kollha qabel tibda tuża l-websajt. Billi tuża l-websajt, int tindika li taċċetta u taqbel ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ użu. Jekk ma taqbilx, int ġentilment mitlub sabiex ma tużax il-websajt.

Aċċess għall-websajt

Jekk tagħżel, jew tiġi pprovdut b’kodiċi ta ’identifikazzjoni tal-utent (e-ID), password, jew kwalunkwe informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, int trid tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk magħżula minnek jew allokati minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna ma rnexxilekx tikkonforma ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta ‘dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu.

Meta tuża l-websajt, int trid iżżomm lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata taħt it-taqsima “Użi Projbiti” ta‘ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Aċċess għall-websajt huwa permess fuq bażi temporanja, u nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew servizzi li nipprovdu fuq il-websajt mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Aħna naħdmu sabiex niżguraw li l-websajt tkun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madanakollu, aħna m`aħniex responsabbli jekk għal xi raġuni jew oħra, fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu, il-websajt ma tkunx disponibbli.

Int responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għall-websajt. Int responsabbli wkoll biex tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw il-websajt permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta ‘dawn it-termini u kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

Meta tuża l-websajt, aċċerta ruħek li ma tikkommetti l-ebda azzjoni minn dawk l-azzjonijiet elenkati taħt it-taqsima “Użu Pprojbiti” fi ħdan dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Użu tal-websajt

Dawn it-termini u kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni stazzjonata fuq il-websajt u servizzi relatati b’mod partikolari notifiki tal-websajt u stazzjonar ta’ kummenti u / jew l-użu tal-websajt għall-iskop li jiġu sottomessi formoli ta’ applikazzjoni disponibbli fuq il-websajt lill-ministeri, dipartimenti jew entitajiet oħra fi ħdan il-Gvern ta ’Malta.

Notifiki u Kummenti Awtomatizzati:

Din il-websajt toffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fil-websajt. Il-funzjonalità tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’għandhom jiġu nnotifikati u meta għandhom jiġu notifikati dwar bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jitwasslu permezz tal-indirizz elettroniku pprovdut mill-utent.

Din il-websajt toffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex tipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tal-websajt. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni mpoġġija fuq il-websajt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu kummenti li:ikun fihom lingwaġġ abbużiv, oxxen, indiċenti jew offensiv, jew rabta ma’ materjal oxxen jew offensiv

 • ikun fihom kliem tal-ġurament jew xorta oħra ta’ profanità
 • jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konversazzjoni jew mhumiex rilevanti għall-oġġett stazzjonat fuq il-ħajt
 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-thread, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna
 • tikkostitwixxi spam jew tippromwovi jew tirreklama prodotti, ħlief fejn tkun għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. Informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-qsim
 • l-għarfien u l-għarfien espert huma milqugħa, iżda fid-diskussjoni speċifika pprovduta
 • huma ddisinjati biex jikkawżaw inkonvenjent lill-amministratur tal-paġna jew utenti oħra

Aħna nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-karatteristika tal-kummenti fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati huma disponibbli għall-utenti li kisbu Identità Elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, jekk jogħġbok agħfas hawn.

Tranżazzjonijiet Onlajn permezz ta’ Formoli Elettroniċi:

Tista’ tawtentika mas-sit ta’ e-Forms permezz ta’ e-ID jew billi tirreġistra fuq is-sit ta’ e-Forms billi tuża l-kont tal-email tiegħek. Jekk int eliġibbli biex tapplika għal e-ID, m’għandekx permess tirreġistra fuq is-sit tal-e-Forms billi tuża l-kont tal-email tiegħek.

Ladarba tirreġistra, tirċievi notifika bl-email li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek għas-sit ta’ e-Forms rnexxiet u tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat se tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

 • imla l-formoli online (issa rreferuti bħala “e-Forms”)
 • agħmel il-ħlas skont l-e-Forms
 • ehmeż id-dokument neċessarji mal-e-Forms kif mitlub qabel tissottometti
 • iffirma dokumenti u e-Forms
 • issottometti l-e-Forms
 • fittex l-e-Forms issottomessi
 • irċievi notifiċi dwar e-Forms sottomessi
 • ara l-istorja ta’ e-Forms sottomessi
 • uża makkiniżmu ggwidat u għajnuna li ssib fuq l-e-Forms

Utenti rreġistrati iridu jkunu żguri li qraw dawn it-termini speċifiċi u kundizzjonijiet li jirregolaw it-transazzjonijiet tal-e-Forms qabel tiġi sottomessa l-e-Form. Dawn it-termini issibhom hawn.

Użu ta’ servizzi online bil-mowbajl

“App tal-mowbajl” tfisser l-applikazzjoni tas-softwer ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta li tippermetti aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparat mobbli inkluż kwalunkwe softwer jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-softwer u kwalunkwe aġġornament li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’dan jagħti lill-Utent liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex juża l-App Mobbli għall-użu personali Tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur jew operatur tat-tuffieħ li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet l-App Mobbli (“Appstore”).

It-trejdmarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-dejta u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App tal-Mowbajl flimkien mal-kodiċi tas-softwer sottostanti huma proprjetà jew direttament minna jew mil-liċenzjaturi tagħna.

L-Mobile App bħalissa hija disponibbli lilek mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-Mobile App sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek imma m’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App Mobile għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App tal-Mowbajl jew inħallsu għall-App tal-Mowbajl jew is-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni. Kwalunkwe data li qed tintuża mill-Mobile App għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk M’intix il-pagatur tal-kont għall-apparat mobbli li qed jintuża biex taċċessa l-App tal-Mobile, tkun preżunt li rċevejt permess mingħand min iħallas il-kont għall-użu tal-Mobile App. Int tirrikonoxxi, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur rispettiv tan-netwerk mobbli tagħhom (‘Fornitur tal-Mobile’) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-App tal-Mobile. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jiġi ċċarġjat mill-Fornitur tal-Mowbajl għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul tal-konnessjoni waqt li jkun qed jaċċessa l-App tal-Mowbajl jew kwalunkwe ħlas ta’ parti terza bħal din li jista’ jkun hemm. Inti taqbel, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe ħlas bħal dan.

Kwalunkwe (a) attentat biex tikkopja, tirriproduċi, tbiddel, timmodifika, inġinerija inversa, tiżżarma, tiddekompila, tittrasferixxi, tibdel jew tittraduċi l-App tal-Mowbajl; jew (b) toħloq xogħlijiet derivattivi tal-Mobile App ta’ kwalunkwe tip, għandha tkun strettament ipprojbita.

Għandna nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-App tal-Mowbajl tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparat (i) li huwa kkunsidrat mainstream; (ii) li jkollhom sistema operattiva mainstream; (iii) li l-munzell tas-softwer ikkonfigurat kif appoġġjat mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (iv) li s-sistema operattiva tkun imqaxxra bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-Mobile App tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex iżżid appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà tkun xi tkun għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Mobile App jew kwalunkwe diffikultà jew inkapaċità li nniżżlu jew naċċessaw il-kontenut minħabba kwalunkwe atti jew ommissjonijiet tal-Appstore jew kwalunkwe falliment ieħor tas-sistema ta’ komunikazzjoni li jista’ jirriżulta li l-Mobile App ma tkunx disponibbli.

Int tirrikonoxxi li l-App tal-Mowbajl tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inklużi, iżda mhux limitati għal, l-internet u n-netwerks mobbli li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App tal-Mowbajl u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.

Minn żmien għal żmien aġġornamenti għall-Mobile App jistgħu jinħarġu permezz tal-Appstore. Jiddependi fuq l-aġġornament, Inti tista’ ma tkunx tista’ tuża l-App tal-Mowbajl qabel ma tkun tniżżilt jew streamed l-aħħar verżjoni tal-App tal-Mowbajl u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda.

Aħna nistgħu ntemmu l-użu tal-Mobile App fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż ta ‘terminazzjoni minn qabel. Ma ‘kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Int trid twaqqaf kull użu tal-Mobile App.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda tal-garanziji stipulati fi ħdan, Aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni fit-tagħmir Tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew telefowns ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-Mobile App.

M’għandniex inkunu responsabbli f’każ ta’ xi ħsarat tekniċi li jseħħu waqt l-użu tal-Mobile App li jirriżultaw mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, xi ħsarat tekniċi, użu ħażin tat-tagħmir tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta ‘konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

Użu pprojbiti

Int tista’ tuża l-websajt biss għal skopijiet leġittimi. Ma tistax tuża l-websajt:

 • B’mod li jikser xi liġi jew regolament applikabbli;
 • B’mod li hu illegali jew frodulenti, jew ikollu xi għan jew effett kontra l-liġi jew frodulenti;
 • B’mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew ta’ terzi persuni;
 • Biex titfa’, tittrasmetti jew ixxerred informazzjoni fuq, jew permezz tal-websajt, li jkun oxxen, malafamanti jew li b’xi mod li jista’ jagħmel il-ħsara;
 • Biex tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtoriżżat għall-websajt;
 • Li tbiddel, tħassar jew tinterferixxi fil-websajt bi kwalunkwe mod;
 • Li konxjament tittrasmetti kwalunkwe data, tibgħat jew ittella’ kwalunkwe materjal li fih vajrusis, Trojan horses, worms, time bombs, keystroke loggers, spajwer, adwer jew kwalunkwe programmi oħra intiżi sabiex jagħmlu ħsara inkella kodiċi tal-kompjuter simili maħsub biex jaffettwa ħażin l-operat ta’ kwalunkwe softwer jew ħardwer tal-kompjuter;
 • Biex tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistemi jew netwerks oħra konnessi mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew kwalunkwe servizz offrut fuq, jew permezz tal-websajt, permezz ta’ iħħekkjar, mining ta’ passwerds jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;
 • Li teżamina, tiskennja jew tittestja l-vulnerabbiltà tal-websajt jew kwalunkwe netwerk konness mal-websajt jew tikser l-miżuri ta’ sigurtà jew ta’ awtentikazzjoni fuq il-websajt jew kwalunkwe netwerk konness mal-websajt;
 • Li tagħmel tfittxija rriversjata, tittraċċa jew tipprova tittraċċa s-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent jew viżitatur ieħor tal-websajt, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li mhux proprjetà tiegħek jew li tisfrutta l-websajt, b’mod fejn l-għan ikun li jinkixef kwalunkwe tagħrif, inkluż (iżda mhux limitat għal) identifikazzjoni personali jew informazzjoni, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif inhu permess mill-websajt;
 • Li tiffalsifika headers jew timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trasmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tal-websajt. Int ma tistax tippretendi li int, jew li int tirrappreżenta xi persuna jew entità oħra sakemm dan ma jkunx awtoriżżat.

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kull awtorità kompetenti marbuta mal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Int taqbel ukoll:

 • Li ma tirriproduċix, tidduplika, tikkopja jew tbiegħ kwalunkwe parti tal-websajt bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet;
 • Li ma taċċessax mingħajr awtorità, tinterferixxi, tagħmel ħsara jew tfixkel:
  (i) kwalunkwe parti tal-websajt;
  (ii) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu hi miżmuma l-websajt;
  (iii) kwalunkwe softwer użat fil-proviżjoni tal-websajt; jew
  (iv) kwalunkwe tagħmir, netwerk jew softwer li hu proprjetà ta’, jew użat minn xi terza persuna;
 • Li ma tużax kwalunkwe page-scrape, robot, spider jew apparat ieħor awtomatiku, programm, algoritmu jew metodologija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, sabiex taċċessa, tikseb, tikkopja jew timmonitorja kwalunkwe parti tas-servizzi jew kontenut ipprovdut permezz tal-websajt, jew bi kwalunkwe mod tirriproduċi jew tevadi l-istruttura tan-navigazzjoni jew preżentazzjoni tas-servizzi jew ta’ kwalunkwe kontenut, sabiex tikseb jew tipprova tikseb kwalunkwe materjali, dokumenti jew informazzjoni permezz ta` meżżi li mhumiex ipprovduti apposta mill-websajt. Aħna nirrizervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività ta’ dan it-tip.
 • Li ma tieħux kwalunkwe azzjoni li timponi tagħbija mhix raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tal-websajt, jew kwalunkwe sistemi jew netwerks konnessi mal-websajt.
 • Li ma tużax kwalunkwe mezz, softwer jew rutina li tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mal-ħidma xierqa tal-websajt jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed issir fuq il-websajt ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra.

Links għal websajts oħra

Fejn il-websajt fiha links għal websajts u riżorsi pprovduti minn partijiet terzi oħra, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. M’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk il-websajts jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew dannu li jista’ jsir mill-użu tiegħek minnhom.

Links għal din il-websajt

Int tista’ tillinkja mal-websajt, sakemm tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u li ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew jieħu vantaġġ minnha, imma int m’għandekx tistabbilixxi link b’tali mod li jissuġġerixxi xi forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew endorsjar min-naħa tagħna fejn dan ma jkunx jeżisti. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta’ illinkjar mingħajr avviż.

Il-websajt ma tistax tiġi ffrejmjata fuq kwalunkwe websajt oħra.

Drittijiet ta’ propjetà intelletwali

Aħna l-proprjetarji jew il-liċenzjatarji tad-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali fil-websajt, u tal-materjal ippubblikat fuqha. Dawn huma protetti minn liġijiet ta` copyright u trattati madwar id-dinja. Id-drittijiet kollha huma riżervati.

Int tista’ tipprintja kopji u tniżżel estratti, ta’ kwalunke paġna/i mill-websajt għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal impoġġi fuq il-websajt.

Int bl-ebda mod ma tista’ timmodifika l-karta jew kopji diġitali ta’ kwalunkwe materjali li tkun pprintjajt jew niżżilt, u ma tistax tuża kwalunkwe illustrazzjonijiet, ritratti, filmat jew sekwenzi awdjo jew grafika separatament mill-kitba li takkompanjawhom.

Jekk inti tipprintja, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tal-websajt bi ksur ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu, id-dritt tiegħek li tuża l-websajt jieqaf immedjatament u jkun jeħtieġlek, fid-diskrezzjoni tagħna, li tirritorna jew teqred kwalunkwe kopji ta’ materjali li tkun għamilt.

Dipendenza ta’ Informazzjoni Mibgħuta

Il-kummentarju u materjal ieħor imtella’ fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal pariri li fuqhom għandha titqiegħed fiduċja. Għalhekk ma napplikawx ir-responsabbiltà kollha li jirriżultaw minn kwalunkwe dipendenza fuq materjali bħal dawn minn kwalunkwe viżitatur tas-sit onlajn, jew minn kwalunkwe persuna oħra li tista’ tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tagħha

Tibdil fil-websajt

Aħna nimmiraw li naġġornaw l-websajt b`mod regolari, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk ikun hemm bżonn, nistgħu nissospendu l-aċċess għall-websajt, jew nagħlquha indefinittivament. Kwalunkwe materjal fuq il-websajt jista` jkun skadut fi kwalunkwe ħin, u m’aħniex obbligati li naġġornawh.

Sigurtà

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn denial-of-service attacks, vajrusis u materjal ieħor li jagħmel ħsara teknoloġika u li jista` jinfetta l-apparat tal-kompjuter, programmi, data jew materjal ieħor minħabba l-użu tiegħek tal-websajt jew għat-tniżżil ta’ materjal impoġġi fuqha, jew xi websajt illinkjata magħha

Limitazzjoni ta’ obbligu

Il-materjal muri fuq il-websajt huwa pprovdut mingħajr ebda garanziji jew kundizzjonijiet dwar il-preċiżjoni tagħha. Sal-limitu permess mill-liġi, aħna hawnhekk espressament neskludu:

 • Il-kundizzjonijiet, garanziji u termini oħra kollha li huma altriment implikati bil-liġi.
 • Kull responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b`konnessjoni mal-websajt jew mal-użu, inabbiltà tal-użu, jew riżultat tal-użu tal-websajt, xi websajts illinkjati magħha u kull materjal impoġġi fuqha, inkluż, mingħajr limitazzjoni, kull responsabbiltà għal: telf ta` dħul jew introjtu; telf ta’ negozju; telf ta’ profitti jew kuntratti; telf ta’ tfaddil anticipat; telf ta’ data; telf ta’ avvjament; ħin ta’ amministrazzjoni moħli; u ghal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, jiġi kif jiġi u kemm jekk ikkawżat b’tort (inkluż negliġenza), ksur ta` kuntratt jew b’mod ieħor, anki jekk dan ikun prevedibbli.

Dan ma jaffettwa l-ebda responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata taħt il-liġi applikabbli.

Ċaħda ta’ garanziji

Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Aħna niddikjaraw u int tirrikonoxxi li l-garanziji u kundizzjonijiet implikati kollha huma eskluzi sal-limitu massimu permess mill-liġi. Għandek tinnota b`mod partikolari li:

 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ din il-websajt mhumiex mahsuba sabiex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompleta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ din il-websajt mhumiex maħsuba sabiex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ din il-websajt jistgħu jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu skorretti jew skaduti.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ din il-websajt, u l-mezzi tagħna sabiex ntellgħu l-websajt jistgħu ma jkunux kompatibbli mal-konfigurazzjoni tas-softwer jew kompjuter tiegħek.
 • Aħna nistgħu nbiddlu jew nirtiraw parti mis-servizzi pprovduti permezz ta` din il-websajt fid-diskrezzjoni tagħna.

Regoli ta’ privatezza

Dan l-avviż ta’ Privatezza jistabbilixxi l-bażi ta` kif kwalunkwe data personali li tinġabar mill-individwu qegħda tiġi pproċessata mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal. Aħna impenjati li nħarsu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utent u mhu se niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex inti volontarjament.

Effettiv min Awissu, 2021.

Ġurisdizzjoni u liġi applikabbli

Il-qrati Maltin għandhom il-ġurisdizzjoni esklussiva fuq kull talba minn, jew relatata, ma’ żjara fil-websajt.

Dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu u talba barra jew konnessa magħhom jew mas-suġġett jew formazzjoni (inkluż tilwima jew talba barra jew konnessa magħhom (jinkludu tilwim mhux-kuntrattwali u talbiet) li għandhom ikunu rregolati interpretati skont il-liġijiet ta’ Malta.

Varjazzjonijiet

Aħna nistgħu nirrevedu dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu fi kwalunkwe ħin billi nemendaw din il-paġna. Int mistenni tiċċekkja din il-paġna minn żmien għal ieħor sabiex tinnota kwalunkwe bidliet li nkunu għamilna, peress li dawn jorbtuk. Uħud mid-dispożizzjonijiet li jinsabu f’dawn it-termini ta` użu jistgħu jkunu sostitwiti minn dispożizzjonijiet jew avviżi ppubblikati f`inħawi oħra fuq il-websajt.

Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibilità

Sar l-isforz kollu biex jiġi żgurat li din il-websajt tikkonferma mar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà u r-rakkomandazzjonijiet ta’ aċċessibilità W3C WAI biex jiġi żgurat li l-websajt taħseb għal individwi b’diżabilitajiet speċifiċi.

Lingwa li tinkludi s-sessi

Huwa fl-interess tagħna li l-qari jkun faċli għall-qarrej, terminoloġija li tinkludi l-ġeneru ntużat fil-websajts tagħna kollha: denominazzjoni bħal “impjegat” jew “sieħeb” huma inklussivi għall-persuni kollha mingħajr distinzjoni. Id-deżinjazzjonijiet, l-informazzjoni, ir-regolamenti u l-proċessi kollha li jinsabu f’dan il-websajt għandhom jidhru b’mod li jinkludi l-ġeneru f’dan ir-rigward irrispettivament mis-sess, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u / jew il-karatteristiċi tas-sess.

Barra minn hekk wara leġiżlazzjoni reċenti, u wkoll l-approċċ tal-gvern għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza, trattament ugwali għall-persuni kollha huwa mifhum li jfisser libertà minn diskriminazzjoni abbażi ta’ oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, fost oħrajn. F’dan is-sens l-ismijiet, id-dispożizzjonijiet, il-kriterji, il-proċeduri u fatti oħra kollha ddikjarati fuq il-websajt għandhom jinftiehmu f’qafas ta’ ugwaljanza u inklużjoni tal-persuni kollha mingħajr distinzjoni.

It-tħassib tiegħek

Jekk għandek xi tħassib dwar il-politika tal-privatezza jew kwalunkwe materjal ieħor li jidher fuq il-websajt, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat messaġġ fit-taqsima “Ikkuntattjana” fuq din il-websajt.

Grazzi talli żort il-websajt tagħna.

Aġġornat: Awissu 2021