pexels-andrea-piacquadio-3768131

Merħba fl-Uffiċċju tal-Bord dwar il-Kustodja f'Malta

Dan is-sit jgħidlek dwar il-Leġislazzjoni dwar il-Kustodja Maltija u jagħti informazzjoni dwar il-proċess tal-applikazzjoni. Iservi wkoll bħala punt ewlieni ta’ informazzjoni dwar materji li għandhom x’jaqsmu mal-proċeduri relatati mal-ħatra ta’ Gwardjani, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Gwardjani u dak li jiġri ladarba tingħata ordni. L-Uffiċċju tal-Bord dwar il-Kustjoda jkun dejjem lest biex jgħinek kull mistoqsija oħra li jista jkollok.

Dwarna

Kustodja hija relazzjoni legali bejn persuna li għandha diżabbiltà jew disturb mentali u persuna oħra msejħa l-Gwardjan. L-għan tal-Kustodja huwa li tipprovdi appoġġ lill-persuna fil-ġestjoni tal-affarijiettagħha u biex tippromwovi d-drittijiet u l-aħjar interessi tagħha.

Dwarna

Kustodja hija relazzjoni legali bejn persuna li għandha diżabbiltà jew disturb mentali u persuna oħra
msejħa l-Gwardjan. L-għan tal-Kustodja huwa li tipprovdi appoġġ lill-persuna fil-ġestjoni tal-affarijiettagħha u biex tippromwovi d-drittijiet u l-aħjar interessi tagħha.

Ikkuntattjana

Ir-reġistratur huwa l-punt ta’ kuntatt inizjali għal kwalunkwe persuna li tixtieq tikseb aktar informazzjoni dwar il-Leġislazzjoni tal-kustodja. Dawn huma disponibbli biex jassistu lil kwalunkwe persuna eliġibbli fil-proċess tal-applikazzjoni u matul il-kustodja, għal talbiet u t-tiġdid annwali. Huma responsabbli wkoll għall-promozzjoni tal-kwalità tal-ħajja, l-interessi u l-protezzjoni ta’ adulti b’diżabilità intellettwali permezz tal-kustodja.

Contact Us MT Home

Ikkuntattjana

The registrar is the initial contact point for any person who wishes to gain more information about Guardianship Legislation. They are available to assist any eligible person in the application process and throughout the Guardianship, for requests and the annual renewal. They are also responsible for promoting the welfare, interests and protection of intellectually disabled adults through Guardianship.

Contact Us MT Home

Contacts

7 Days a week from 9:00 am to 7:00 pm
Phone/Fax: 555-234-6789
7 Days a week from 9:00 am to 7:00 pm