Talba għal Parir

Gwardjan jista’ jitlob il-parir tal-Bord dwar il-Kustodja fuq kwalunkwe materja relatata mal-ambitu tal-ordni tal-kustodja jew l-eżerċizzju ta’ kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet, obbligi u dmirijiet tal-gwardjan taħt l-Ordni tal-Kustodja.

Il-Bord jista’:

  • Japprova/ma japprovax kwalunkwe att propost li jsir mit-gwardjan
  • Jagħti parir li jidhirlu li hu xieraqe
  • Jagħti kull ordni/deċiżjoni li jqies meħtieġa
  • Jemenda jew jirrevoka l-ordni tal-kustodja

Setgħat Speċjali tal-Bord

Jekk il-Bord dwar il-Kustodja jirċievi informazzjoni kkonfermata bil-ġurament li persuna b’ diżabilità jew diżordni mentali qed issofri ħsara serja lis-saħħa fiżika, emozzjonali jew mentalitagħha minħabba trattament ħażin, abbuż jew negliġenza mill-Gwardjan, il-Bord jista’ jaħtar persuna/i biex iżżur il-persuna b’ diżabilità jew diżordni mentali u tħejji rapport tas-sitwazzjoni.
 
Il-proċedura li tiġi segwita meta jiġu rċevuti rapporti ta’ abbuż jew negliġenza.

steps icons

INFORMAZZJONI LILL-BORD (TAĦT IL-ĠURAMENT)

steps icons

ĦATRA TA' PERSUNA/I BIEX TIPPREPARA RAPPORT (L-intervent tal-pulizija jista' jintuża jekk jinqalgħu diffikultajiet)

steps icons

SOTTOMISSJONI TA' RAPPORT LILL-BORD

steps icons

IL-BORD JISTA' JAGĦTI DRITT LILL-AKKUŻAT LI JIĠI MISMUĠĦ

steps icons

RAPPORT LILL-AWTORITÀ RILEVANTI GĦALL-INTERVENT

Proċess Tal-Applikazzjoni

Persuna tapplika għal Kustodja billi timla l-applikazzjoni u rapport mediku li jista’ jinkiseb mill-uffiċċju tar-Reġistratur tal-Bord dwar il-Kustodja jew permezz tal-links hawn taħt.